Khoa Du lịch - Khách sạn

VÒNG SƠ LOẠI BẢNG B - CUỘC THI HỌC
SINH SINH VIÊN THÀNH PHỐ PHÁP LUẬT 2021
SINH VIÊN THAM GIA CUỘC THI THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH ĐƯỢC GHI NHẬN THAM GIA 01 HOẠT ĐỘNG
CẤP THÀNH VÀ CỘNG ĐIỂM RÈN LUYỆN
TRONG HK1 NĂM HỌC 2021-2022

ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH HỆ CAO ĐẲNG

NHIỆM VỤ
ĐẶC THÙ CỦA KHOA DU LỊCH

–          Quản lý, tổ chức giảng dạy và biên soạn chương trình, giáo trình các chuyên ngành Kinh tế cho bậc Cao đẳng, Trung cấp, Liên thông Cao đẳng và các hệ đào tạo chính quy, không chính quy trong trường và liên kết ngoài trường.

–           Hợp tác liên kết đào tạo với các trường, viện, trung tâm đào tạo trong và ngoài nước.

Chức năng

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN CỦA TRƯỜNG

Trực tiếp quản lý toàn diện quá trình tổ chức

Phục vụ đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn

Nhiệm vụ chung thuộc khoa theo phân cấp

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo hướng phát triển

Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động khoa học

Hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh

Khoa Du Lịch - Khách Sạn

Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo

Thầy Nguyễn Trọng Nghĩa

TRƯỞNG KHOA KINH TẾ

Tin Tức & Sự Kiện

THÔNG TIN

VIDEO VỀ KHOA DU LỊCH - KHÁCH SẠN